Technické centrum představení – v popředí digitální mixážní pult YAMAHA O1V, za ním srdce celého systému – multimediální

počítač Tesco, ještě dál analogový mix PEAVEY 12/2 a úplně vzadu vykukuje (ač v obalu) světelný mix LIGHT DESK.

Na snímku není přítomen další mix YAMAHA 12/4, ale za obsluhou je k vidění v racku část zvukové a světelné aparatury.