Zkouška bez kostýmů, nácvik křížové cesty. V pozadí monumentální palác velerady.