"Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě.

Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas."

(Jan 18,37)