Tu roztrhl velekněz své roucho a řekl: "Rouhal se! Nač ještě potřebujeme svědky? Právě jste sami slyšeli rouhání.

Co o tom soudíte?" Odpověděli: "Hoden je smrti."

(Mt 26, 65–66)