Řekl jim: "Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte."

(Mk 14, 34)