Pilát se jich znovu zeptal: "Co tedy mám udělat s tím, kterému říkáte židovský král?"

Oni začali křičet: "Ukřižuj ho!"

(Mk 15, 12–14)