Tu hodil ty stříbrné dovnitř chrámu, utekl odtamtud, šel a oběsil se.

(Mt 27, 5)