"Moje království není z tohoto světa. Kdyby bylo moje království z tohoto světa,

moji služebníci by přece bojovali, abych nebyl vydán židům.

Ne, moje království není odtud."

(Jan 18, 36)