"Ty jsi byl také s tím nazaretským Ježíšem." Ale on to zapřel: "Nevím ani nerozumím, co povídáš."

(Mk, 14, 67–68)