A hned zakokrhal kohout podruhé. Tu si Petr vzpomněl na slovo, které mu Ježíš řekl:

"Než kohout dvakrát zakokrhá, třikrát mě zapřeš." A propukl v pláč.

(Mk 14, 72)