"Nemám vinu na krvi tohoto člověka. To je vaše věc." Všechen lid odpověděl: "Jeho krev na nás a na naše děti!"

(Mt 27, 24–25)