Pašijová hra v podání žďárských farníků

přispívá k oslavě Velikonoc

 

Stalo se již tradicí, že v úterý takzvaného pašijového týdne před Velikonocemi se ve večerních hodinách uskutečňuje "Pašijová hra". Pašijová hra se postupně stává neodmyslitelnou součástí prožívání Velikonoc ve Žďáře nad Sázavou. Představení a realizace samotné hry je svého druhu ojedinělou událostí žďárského kulturního jara. Nejinak tomu bude i letos. V úterý 10. dubna od osmé hodiny večerní se již počtvrté uskuteční toto představení, které si připravili farníci obou žďárských farností. Pašijová hra se hraje v přírodním amfiteátru na sídlišti Libušín, kde lidé od útlého věku až po starší generaci zprostředkovávají několik okamžiků Kristova života, smrti a zmrtvýchvstání

Námi prožitá hra není divadlem, ale apoštolátem ostatním lidem. Nevystupují zde žádní profesionální herci, ale farníci, kteří se chtějí o svoje prožití Velikonoc podělit s ostatními lidmi. Pro doplnění uvedu jen několik osob, které jsou hnacími motory zdařilé Pašijové hry. Celé představení by se neobešlo bez duchovní, metodické a lidské podpory žďárského faráře otce Ervína Jansy, který připravil scénář a namluvil slova vypravěče. Odpovědnost za režii, techniku a provedení kulis na sebe opět vzali Jiří Cočev a Petr Krábek, za výrazné podpory dalších dobrovolníků.

Jak již bylo řečeno, hlavním smyslem celé akce je poslání apoštolátu a připomenutí si podstaty oslavy Velikonoc. Z těchto důvodů se také na akci nevybírá žádné vstupné. Naším záměrem je v této tradici pokračovat i nadále. V každém roce bychom rádi obohatili hru o něco nového. Letos to budou kostýmy, hudba, dialogy, kulisy, ozvučení a osvětlení. Vše potřebné si zajišťují sami organizátoři a účinkující. Každý účinkující si na své náklady zhotovil kostým.

Velký dík patří Biskupskému gymnáziu a Střednímu odbornému učilišti Adolpha Kolpinga a také Kolpingovu dílu České republiky. Bez prostorového a technického zázemí těchto škol si nedovedeme představit zdárný průběh příprav na představení. S pochopením a pomocí vedení těchto škol zde probíhaly zkoušky, nahrávání dialogů a výroba kulis. Připravit celou akci by samozřejmě nebylo možné bez velké podpory dárců, dobrovolných pomocníků a našich příznivců. I jim patří srdečný dík za zdarma zapůjčenou techniku, zdarma vyrobené brnění pro vojáky a zdarma zapůjčené lešení. Dík patří také všem, kteří přispěli finančně. Nic z toho by však nemělo úspěch bez vzájemné týmové práce organizátorů a účinkujících. Jejich osobní odpovědný přístup přispívá vždy hlavní měrou ke zdárnému zvládnutí této náročné akce. Intenzivní příprava účinkujících trvá dva měsíce a hnací tým organizátorů se přípravou zabývá již od podzimu.

Jsme velice potěšeni vzrůstajícím zájmem diváků o naše představení. Je to pro nás samozřejmě zavazující a motivující zároveň. Loni zde byli nejen návštěvníci z celého našeho okresu, ale i z Žamberku, Kunštátu, Letovic, Brna, Třebíče a Jihlavy. Odměnou pro všechny účinkující byl závěrečný neutuchající bouřlivý potlesk, kterým je diváci vyprovodili. Budeme jedině rádi, jestli společně prožité představení o tom, co se stalo před 2000 léty a co si připomínáme každý rok, přinese pokoj a dobro do každého dne Vašeho života a přispěje k Vaší velikonoční radosti.

Ladislav Bárta, setník římského vojska